ԱԽ նիստեր

sessions

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍՅԱՆԸ ՀՐԱՎԻՐԵԼ Է ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

31 / 08 / 2012

ՀՀ ՆախագահՍերժՍարգսյաննայսօրհրավիրել է ՀՀ Ազգայինանվտանգությանխորհրդինիստ: ՔննարկվելենՀունգարիայիմայրաքաղաքԲուդապեշտում ՀՀ ԶՈՒ սպաԳուրգենՄարգարյանին 2004թ. ազգայինատելությանհողիվրադաժանաբարսպանածԱդրբեջանի ԶՈՒ սպաՌամիլՍաֆարովինպատիժըկրելուհամարՀունգարիայիիշխանություններիկողմիցգաղտնիԱդրբեջանտեղափոխմանփաստը և ստեղծվածիրավիճակումՀայաստանիՀանրապետությանկողմիցձեռնարկվելիքքայլերը:
31.08.2012